svētdiena, 21. jūlijs, 2019
Biedrība Jūrkante
Smilšu iela – 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV4033, Latvija

Logo +371 29427095,
Logo dzintra@jurkante.lv
 
Jaunumi
15834

Biedrības “Jūrkante” paziņojums
27.06.2011


Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu Lauku attīstības programmas (2007. – 2013.gads) LEADER pieejas īstenošana pasākums 413 Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā.

Projekta iesniegumus pieņems no 2011. gada 29. jūlijam  līdz 2011. gada 29. Augustam.

IV. kārtas ietvaros pieejamais finansējums Ls 32296.77

2. 413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2.aktivitāte “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro¬grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.
   
Rīcība –  Dabas objektu ilgtspējīga attīstība, labiekārtošana un vides resursu saglabāšana. Finansējums Ls 32 296.77

Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese un vieta, kur var iepazīties ar vietējo attīstības stratēģiju.
Biedrība „Jūrkante” Salacgrīva,  Smilšu iela 9
Koordinatore Dzintra Eizenberga, kontakttālrunis 29427095, e-pasta adrese:
Dzintra.eizenberga@salacgriva.lv
www.salacgriva.lv; www.limbazi.lv un www.lad.gov.lv 
      Atpakaļ
          Copyright © 2019, Izstrādātajs WebSoft.lv