svētdiena, 21. jūlijs, 2019
Biedrība Jūrkante
Smilšu iela – 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV4033, Latvija

Logo +371 29427095,
Logo dzintra@jurkante.lv
 
Jaunumi
14059

2011. gada 11. marta Biedrības Pilnsapulce
20.04.2011


Biedrība Jūrkante dibināta 2008.gada 28.februāri. Pagājuši pirmie trīs gadi un klāt lielais izvērtēšanas brīdis, jo valde ievēlēta uz trim gadiem. Šogad pārvēlēšanu gads.

Biedrības Pilnsapulce /Power Point prezentācija/

Vispirms par valdes un biedrības darbu atskaitās valdes priekšsēdētājs Ojārs Zvejnieks. Zvejnieka kungs uzsvēra, ka padarīts liels darbs – esam iekļāvušies visos termiņos, jo bija jāizstrādā Biedrības Jūrkante  Lauku attīstības stratēģija 2009-2013 gadam un Zivju Rīcības programma. Abi šie lielie dokumenti tika sagatavoti atbilstoši MK noteikumiem un iesniegti Lauku atbalsta dienesta, lai saņemtu finansēju no Lauku attīstības plāna  IV ass pasākumu īstenošanai.  Kopējā summa, ko esam saņēmuši uz 2011 gadu ir 345 297 lati, no kuriem izsludinātās summas sastāda tuvu 300 000 latiem. Biedrības valde ir reize ari vērtēšanas komisija, kas strādājusi ļoti sekmīgi, lai izvērtētu visu iedzīvotāju vajadzības un noteiktu katrai teritorijai svarīgāko. Notīkas pavisam 12 valdes sēdes. Valdes locekļi piedalījusies dažāda veida semināros un mācībās gan Lauku foruma organizētājās, gan ari pieredzes braucienos uz Igauniju, Somiju, Nīderlandi un Grieķiju.

Izsludinātas ir pavisam piecas kārtas un kopā iesniegti  74 projekti.  Visus šos projektus valde ir vērtējusi, kas, protams, ir ļoti liels, darbietilpīgs un atbildīgs darbs. Lai apmierinātu visu projektu iesniedzēju vēlmes mums vajadzētu 4X lielāku summu, tāpēc, protams, daudzi projekti ir noraidīti finansējuma trūkuma dēļ.  Par projektu iesniegšanas un realizēšanas gaitu jau esam rakstījuši gan vietējos laikrakstos, gan runāts Vidzemes televīzijā un Lauku tīkla mājas lapā. Esam priecīgi, ka īstenotie projekti ir likuši sarosīties vietējiem iedzīvotājiem un aktivizēties, dibinot jaunas nevalstiskās organizācijas. Tāds jau praktiski ir bijis biedrības Jūrkante Stratēģijas galvenais mērķis. Pilnsapulce bija ļoti kupli apmeklēta. Bija ieradušies ari jaundibinātās biedrības, kas pēc pilnsapulces izteica velmi kļūt par Jurkantes biedriem. Debates uzstājās ari SIA Banķis pārstāvis Guntis Bergs, kas ir ari aktīvs projekta rakstītājs. Guntis dalījās iespaidos par projektu sagatavošanas darbu.

Galvenais uzdevums – jaunās valdes vēlēšanas un valdes priekšsēdētāja pārvēlēšana. Šajos trijos gados ir notikusi vel viena būtiska lieta – izveidoti novadi, un tādējādi svarīgi saglabāt teritorijas pārstāvniecību. Valde tiek ievēlēta ar nelielām izmaiņām un par valdes priekšsēdētāju jau uz otru periodu tiek ievēlēts biedrību izvirzīts pārstāvis – Ojārs Zvejnieks.

Jaunajā valdē ievēlēti vel Dace Dance un Andris Kļava no Skultes, Aivars Ilgavīzis, Ilona Jēkabsone un Dagnis Straubergs  no Salacgrīvas novada pašvaldības. Gints Rožkalns un  Vineta Kalniņa no Limbažu novada. Juris Zālītis un Aldis Freimanis pārstāvēs zivsaimniecības nozari. Kalvis Kalniņš jauniešu.

Lai veicās jaunajai valdei īstenot un uzraudzīt atbalstītos projektus.
      Atpakaļ
          Copyright © 2019, Izstrādātajs WebSoft.lv