pirmdiena, 19. 08, 2019
Biedrība Jūrkante
Smilšu iela – 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV4033, Latvija

Logo +371 29427095,
Logo dzintra@jurkante.lv
 
Jaunumi
11155

Biedrības „Jūrkante” paziņojums
27.01.2011


Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam (RP) pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam LEADER pieejas īstenošana pasākums 5.2.aktivitāte „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība.; 5.3 aktivitāte „Ekonomiskās darbības restrukturēšana, pārorientācija un darbību dažādošana

Projekta iesniegumus pieņems no 2011. gada 3.janvāra līdz 2011. gada 3.februārim kārtas ietvaros pieejamais finansējums Ls 64 479.32

Finansējuma sadalījums pa rīcībām:

5.2.aktivitāte „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība.;

2. Rīcība – Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras attīstība Ls 29407.11
Rīcības mērķis:   Zivsaimniecības infrastruktūras sakārtošana, kas veicinātu tūrisma attīstību.
Plānotās darbības: Tūrisma pakalpojumu dažādošana saistībā ar zivsaimniecību pieejamība, vides aizsardzība, sakārtošana, labiekārtošana,  kas uzlabotu un veicinātu tūristu piesaisti biedrības teritorijai, kā ari zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijas darbības aktivizēšana.

3. Rīcība – Ar zivsaimniecību un tūrismu saistīto pakalpojumu attīstība  Ls 5665.10
Rīcības mērķis:
   Biedrības teritorijas aktivizēšana, zivsaimniecības tūrisma objektu pakalpojumu izveide.
Plānotās darbības:  Biedrības teritorija ir ļoti atbilstoša lai tajā izveidotu un aktivizētu dažāda veida zivju tirdziņus, izklaides objektus, kur būtu iespējams piesaistīt tūristus. Kā ari zivsaimniecības teritorijas aktivizēšana.
5.3 aktivitāte „Ekonomiskās darbības nestrukturēšana, pārorientācija un darbību dažādošana

4. Rīcība - Uzņēmējdarbības  attīstība un dažādošana  Ls 29 407.11
Rīcības mērķis:
   Sekmēt uzņēmējdarbības dažādošanu, kas nav saistīta ar zivsaimniecību.
Plānotās darbības:  Sīka uzņēmuma izveide, uzņēmējdarbības dažādošana, kas nav saistīta ar zivsaimniecību. Rast iespēju uzsākt savu biznesa nišu, cilvēkiem, kas iepriekš strādāja kāda no esošajiem zivju pārstrādes uzņēmumiem, jeb cita veida uzņēmējdarbību zivsaimniecības jomā. 
      Atpakaļ
          Copyright © 2019, Izstrādātajs WebSoft.lv