svētdiena, 21. jūlijs, 2019
Biedrība Jūrkante
Smilšu iela – 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV4033, Latvija

Logo +371 29427095,
Logo dzintra@jurkante.lv
 
Jaunumi
11118

Noslēgusies projektu pieteikumu iesniegšana
11.01.2011


10.janvārī noslēgusies projektu pieteikumu iesniegšana biedrības „Jūrkante”  LEADER programmas izsludinātajām aktivitātēs.
Projektu pieteikumus varēja iesniegt 

  • pasākumam “Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
  •  pasākumam “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

1.aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem”.

 Rīcībā – Sadzīves un sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošana un kvalitātes celšana vietējiem iedzīvotājiem – pieejamais finansējums Ls 31997.70.
Šajā aktivitātē iesniegti 8 projektu pieteikumi, kuru realizācijai nepieciešami Ls 79 521,64 Ls.
Biedrība „Optimistu klubs”  - Viļķenes pagasta multimediju arhīvs internetā un failos
Biedrība MX Salacgrīva – Jauno motobraucēju skolas izveide
Limbažu novada pašvaldība – Jaunu pakalpojumu sniegšanas iespēju nodrošināšana Skultes integrācijas centrā
Biedrība „Limbažu rajona mednieku kolektīvs „Ainaži” – SOS Traktors
Biedrība „LATVIJAS AITU AUDZĒTĀJU ASOCIĀCIJA” – Pakalpojumu pieejamība, kvalitāte un sasniedzamība iedzīvotājiem visā biedrības „Jūrkante” teritorijā
Limbažu novada pašvaldība – Viļķenes sporta halles inventāra papildināšana
Biedrība „SUPERAKTĪVS” – Specializētās tehnikas iegāde mototrases uzturēšanai un pakalpojumu sniegšanai
Biedrība „Rustets” – Inventāra iegāde ūdens tūrisma veicināšanai.

2. aktivitātē “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”. Rīcībā – Vietējo kopienu un saietu centra attīstība  Pieejamais finansējums Ls 40 910.96
Šajā aktivitātē iesniegti 15 projektu pieteikumi, kuru realizācijai nepieciešami 142 908,10 Ls.
Biedrība „Kuivižu jahtklubs” – Mikroklases jahtu „Optimist” iegāde
Biedrība „Vecāki – Ainažu jaunatnei – „Pulkā nāc – sportot sāc!
Biedrība „Dvēseles dziesma” – Ērģeļu telpas un balkona vienkāršota renovācija Lielsalacas Evanģēliski luteriskā baznīcā
 Biedrība „eAvots” – Liepupes šautuves izveide
Biedrība „Tūjaskrasts” – Pamatlīdzekļu iegāde Tūjas iedzīvotāju vietējās kopienas attīstībai un brīvā laika pavadīšanas pilnveidošanai
Limbažu novada pašvaldība – Skultes integrācijas centra aprīkojuma uzlabošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
Kultūras biedrība „Viļķene”- Mūsdienīgi aprīkota virtuve dzīves kvalitātes celšanai
Kultūras un izglītības biedrība „Vīzija” - Datortehnikas iegāde biedrības un foto studijas darbam
Liepupes pagasta biedrība „Etnisko tradīciju kopa „SKALE” – Kopā – augšup pa tradīciju kāpnēm!
Biedrība „Ūdens taka” – Inventāra iegāde aktīvās atpūtas pasākumu pieejamības un kajakošanas veicināšanai
Biedrība „Sporta klubs Veixmes’ – Dod „5” sportam
Izglītības, kultūras un sporta biedrība „Liepupe” – Daudzfunkcionālā izglītības un kultūras centra izveide Liepupē
 Biedrība „Bērnu, jauniešu un to ģimeņu atbalstam „Mēs nākotnei” – Sabiedriskā centra izveide Viļķenē
Biedrība „ALLEGRO”- Estrādes mūzikas instrumentu, aparatūras un aprīkojuma iegāde
Salacgrīvas novada dome – Kultūras iestādes – daudzfunkcionāli kultūras un izglītības centri

Biedrības „Jūrkante” koordinatore un projektu pieteikumu saņēmēja Dzintra Eizenberga ir nedaudz norūpējusies „ Prieks, ka mūsu biedrības teritorijā ir tik aktīvi cilvēki. Projekti sagatavoti kvalitatīvi, idejas labas un mēs vēlamies, lai tās īstenotos, bet NAUDAS IR TIK CIK IR un vairāk nav - atkal visiem nu nekādi nepietiks – pietrūkst vairāk kā 149 tūkstošu latu. Grūts un atbildīgs darbs gaida vērtētājus, jo no viņu projektu pieteikumiem piešķirtais punktu skaits noteiks kuri projekti saņems finansējumu.”

Ilga Tiesnese

avots : http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/jurkante/?text_id=5361
      Atpakaļ
          Copyright © 2019, Izstrādātajs WebSoft.lv