pirmdiena, 19. 08, 2019
Biedrība Jūrkante
Smilšu iela – 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV4033, Latvija

Logo +371 29427095,
Logo dzintra@jurkante.lv
 
Jaunumi

Vietējās attīstības stratēģijas Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam (RP) pasākumā "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" finansējums
Apskatīt komentārus (0)


07.04.2014


2.2. Vietējās attīstības stratēģijas Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam (RP) pasākumā "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" finansējums (1 168 347,60 EUR)

 

Nr.p.k

Rīcība

Atbalsta apjoms (% pret kopējo atbalstu)

Atbalsta apjoms (EUR)*

Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam (RP) pasākumā "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana"

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

Īstenošanas kārtas, norāda skaitu un termiņus

 

1.

 

Teritorijas dzīves vides kvalitātes uzlabošana

 

 

 

68%

 

 

798 045.40

 

5.1.aktivitāte „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošanu un attīstība”

 

Pieejamais finansējums 6.kārtā 23 900,00 EUR.

Pašvaldībām –  199 202.05;

zemnieku vai zvejnieku saimniecībai, komersantam, atvasinātai publiskai personai (izņemot vietējo pašvaldību), biedrībai un nodibinājumam –23900.00 EUR

Vietējā pašvaldība – 90%

Biedrība vai nodibinājums, izņemot apakšaktivitātē „Pašvaldības ceļu būvniecība vai rekonstrukcija”. (Biedrība un nodibinājums nevar pretendēt uz apakšaktivitāti ”Teritorijas labiekārtošana”, ja projekts ir tieši saistīts ar zivsaimniecības uzņēmuma pamatdarbību) – 90%

Zemnieku vai zvejnieku saimniecība, komersants, atvasināta publiska persona (izņemot vietējo pašvaldību), kuras kompetencē ir zivju krājumu  atražošana – 60%

 

1 kārta 1x gadā

 

2013.gadā 2 kārtas

2014.gadā 1 kārta

 

 

 

2.

 Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras attīstība

 

 

17%

 

 

196 962.76

5.2.aktivitāte „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība”

 

21343.08

Biedrībām, nodibinājumiem - 90%

Komersantiem, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām (ar tūrismu saistītas infrastruktūras vai pakalpojumu attīstībai – zemnieku vai zvejnieku saimniecība vai komersants, kurš ir tūrisma pakalpojumu sniedzējs un kura izvērsts pakalpojumu apraksts ir ietverts tūrisma bukletā vai mājaslapā internetā, ko izveido ar tūrisma jomas popularizēšanu saistīta institūcija, atvasināta publiska persona (izņemot vietējo pašvaldību), kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana – 60%

 

2 kārtas, 1 x gadā

 

2013.gada 2.pusgadā kārta netiks izsludināta, jo finansējums rīcībā ir apgūts.

 

3.

Ar zivsaimniecību un tūrismu saistīto pakalpojumu attīstība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14%

 

162 179.44

5.2.aktivitāte „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība”

 

21343.08

Biedrībām, nodibinājumiem - 90%

Komersantiem, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām (ar tūrismu saistītas infrastruktūras vai pakalpojumu attīstībai – zemnieku vai zvejnieku saimniecība vai komersants, kurš ir tūrisma pakalpojumu sniedzējs un kura izvērsts pakalpojumu apraksts ir ietverts tūrisma bukletā vai mājaslapā internetā, ko izveido ar tūrisma jomas popularizēšanu saistīta institūcija, atvasināta publiska persona (izņemot vietējo pašvaldību), kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana – 60%

 

2 kārtas, 1 x gadā

 

2013.gada 2.pusgadā kārta netiks izsludināta, jo finansējums rīcībā ir apgūts.

 

4.

Uzņēmējdarbības  attīstība un dažādošana

 

 

 

1%

 

11 160.00

 

5.3 aktivitāte „Ekonomiskās darbības nestrukturēšana, pārorientācija un darbību dažādošana”

 

21343.08

Zemnieku vai zvejnieku saimniecība vai komersants, kura komercdarbības joma ir saistīta ar zivsaimniecību – 60% (apakšaktivitātē „Sīkā uzņēmuma izveide, kura darbības veids nav saistīts ar zivsaimniecību” – fiziska persona, kura vismaz pēdējos divus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas veikusi saimniecisko darbību zivsaimniecībā vai bijusi nodarbināta zivsaimniecības jomā – 60%)

 

1 kārta, 1 x gadā

 

2013.gada 2.pusgadā kārta netiks izsludināta, jo finansējums rīcībā ir apgūts.

 

 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA          Copyright © 2019, Izstrādātajs WebSoft.lv