piektdiena, 23. 08, 2019
Biedrība Jūrkante
Smilšu iela – 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV4033, Latvija

Logo +371 29427095,
Logo dzintra@jurkante.lv
 
Jaunumi
19923

Biedrības „Jūrkante” paziņojums
15.12.2011


Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam (RP) pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” 5.1. aktivitāte „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošanu un attīstību”, 5.2.aktivitāte „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība”, 5.3 aktivitāte „Ekonomiskās darbības restrukturēšana, pārorientācija un darbību dažādošana”.

Projekta iesniegumus pieņems no 2012.gada 20.janvāra līdz 2012.gada 20.februārim
III. kārtas
ietvaros pieejamais finansējums Ls 631 228,97.

Finansējuma sadalījums pa rīcībām:
5.1.aktivitāte
Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošanu un attīstība.

      1. Rīcība – Teritorijas dzīves vides kvalitātes uzlabošana  Ls 365 042,43

5.2.aktivitāte „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība.;

      2. Rīcība – Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras attīstība Ls 122 623,31.

      3. Rīcība – Ar zivsaimniecību un tūrismu saistīto pakalpojumu attīstība  Ls 78 545,49.

5.3 aktivitāte „Ekonomiskās darbības nestrukturēšana, pārorientācija un darbību dažādošana.

      4. Rīcība - Uzņēmējdarbības  attīstība un dažādošana  Ls 65 017,74.

Projektu iesniegumu iesniegšanas adrese
Biedrība „Jūrkante”,  Salacgrīva,  Smilšu iela 9
Koordinatore Dzintra Eizenberga, kontaktālrunis 29427095,  e-pasts
dzintra.eizenberga@salacgriva.lv
www.jurkante.lv; www.salacgriva.lv; www.limbazi.lv un www.lad.gov.lv.

 
      Atpakaļ
          Copyright © 2019, Izstrādātajs WebSoft.lv