pirmdiena, 18. marts, 2019
Biedrība Jūrkante
Smilšu iela – 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV4033, Latvija

Logo +371 29427095,
Logo dzintra@jurkante.lv
 
Par mums

Biedrības „Jūrkante” biedru saraksts


 

Nr. P.k.

 

Organizācijas, uzņēmuma pārvaldes nosaukums

 

Pārstāvis

 
 

Nevalstiskās organizācijas

   

1.

NVO”Dzintarlāse”

Maiga Sāre

 

2.

Biedrība „Makšķernieku klubs” Salackrasts”

Oļegs Sumčenko

Aldis Freimanis

 

3.

Biedrība „Salacgrīvas līnijdeju klubs”

Dace Kalniņa

Ruta Romānova

 

4.

Biedrības „Salacgrīvas austrumu dejustudija „Hasana”

Gundega Upīte

Pārsla Dzērve

 

5.

Biedrība „Tingeltangels” 

Juris Zālītis

 

6.

Biedrība „Limbažu rajona mednieku kolektīvs „Ainaži”

Ojārs Zvejnieks  

Mārcis Arnavs

 

7.

Salacgrīvas pensionāru biedrība

Aija Kirkenšteine

 

8.

Lauku sieviešu klubs „Mežābele”

Ruta Birkenberga

 

9.

Foto biedrība „Salacgrīva”

Ilga Tiesnese

 

10.

Biedrība „Svētupes krasts”

Ilze Apine

 

11.

Kultūras un izglītības biedrība „Vīzija”

Zinta Medne

Andris Kļava

 

12.

Biedrība „Sports Salacgrīvas novadam”

M. Kalniņš

J. Bergs

 

13.

Salacgrīvas novada tūrisma attīstība un veicināšanas biedrība 

Kalvis Kalniņš

Pārrēģistrēts un no 01.03.2018 gada nav

14.

Fenikss – Jātnieku klubs

Laura Tomsone

 

15.

Mēs Korģenei

Gunita Bisniece

 

16.

Svētciema attīstības biedrība

Anda Zvejniece

Mārīte Liepiņa-Bērziņa

 

17.

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta atbalsta biedrība

Solvita Kukanovska

 

18.

Kuivižu Jahtklubs

Kristaps Močāns

 

19.

Biedrība „Superaktīvs”

Ilze Kalniņa

 

20.

Biedrība „Tūjaskrasts”

Ingus Konstants

 

21.

Biedrība „Sporta klubs Veixmes

Aleksandrs Pavlovskis

 

22.

BDR „Lizantes”

Agita Kalniņa

 

23.

Radošā apvienība Vāgūzis

Inese Broka

 

24.

BDR „Ainaži”

Hermanis Juzefovičš

 

25.

BDR Vecāki Ainažu jaunatnei

Inga Čekaļina

 

26.

BDR ”Rīgas Jūras līča serfa klubs”

Gundars Āboliņš

Gints Beķeris

 

27.

BDR „Rustets”

Antra Sirmā

 

28.

BDR “Spīles” 

   

29.

BDR “Dvēseles Dziesma”

Guntis Bergs

 

30.

BDR “Fudbola klubs Kuivižu Spartaks”

Jānis Auziņš

 

31.

BDR Kultūras biedrība Viļķene

   
 

Uzņēmēji

   

32.

z/s „Irnumi-2”

Kārlis Sārs

 

33.

z/s „Kraukļi”

Edmunds Birkenbergs

 

34.

I.K. Einbergi

Dzintra Eizenberga

 

35.

SIA „Pāles akācijas”

Zigrīda Zeltiņa

 

36.

SIA „ Banķis” 

Kārlis Kleins

 

37.

z/s Robežnieki

Sandris Eizenbergs

 

38.

z/s Mazvēveri

Sandra Muskare

 

39.

I./U. „Radošās darbnīcas „Cepļi”

Ingrīda Žagata

 

40.

SIA „Vitrupes Nami”

Agris Bērziņš

 

41.

SIA „Izglītības un attīstības centrs „EGO”

Antra Sirmā

 

42.

SIA EIPLS

Atis Apelis

 

43.

SIA Muižnieks

Ojārs Zvejnieks

 

44.

z/s Smēdes

Ilze Apeine

 

45.

z/s Vīganti

Lija Jokste

 

46.

SIA Divi krasti

Valentīns Aeins

 

47.

SIA Medagas

Gints Ronis

 
 

SIA LARUM

Ilze Jēkabsone

 

48.

SIA GIJA

Jānis Lipsbergs

Gints Šilbergs

 

49.

z/s Tūjasmuiža

Kristīne Mauliņa

 

50.

ZvS Lasīši

Aksels Roshofs

 

51.

SIA „Baltijas ZIVIS 97”

Antoņina Moisejenko

 

52.

ZvS Kurķis

Aleksandrs Rozenšteins

 

53.

I.K. J.A.N.K.I.

Inese Koluškina

 

54.

I.K. Pārnesums

Jānis Runcis

 
 

Pašvaldības pārstāvji

   

55.

Limbažu novada Pāles pagasta pārvalde

   

56.

Limbažu novada Skultes pagasta pārvalde

   

57.

Salacgrīvas novada Liepupes pagasta pārvalde

 

 

58.

Salacgrīvas novada Ainažu pilsētas pārvalde

 

 

59.

Limbažu novada Viļķenes pagasta pārvalde

   

60.

Salacgrīvas novada Salacgrīvas dome

   
 

Fiziskās personas

   

61.

Atis Jirgensons

   

62.

Artis Trejs

   

63.

Vineta Kalniņa

   

64.

Dace Tauriņa

   

65.

Kārlis Vakšteins

   

66.

Viola Vāzo

   

67.

Dina Avotiņa

   

68.

Ilga Tiesnese

   

69.

Ieva Alpa - Eizenberga

   

70.

Sandija Kauliņa

   

71

Jānis Kravalis

   

72

Didzis Žibals

   

73

Līga Borozdina

   

74

Pārsla Šilberga

   

75

Dace Kolesnikova

   

76

Maiga Sāre

   

77

Edžus Zvīnis

   

78

Toms Bērziņš

   

79

Liene Medne Grigorjeva

   

80

Solvita Kukanovska

   

81

Rūta Kalniņa

   

82

Inese Koluškina

   

83

Guntis Bergs

   

84

Andris Zunde

   

85

Aldis Freimanis

   

86

Jānis Trezūns

   

87

Baiba Vīksna

   

88

Ilze Ādamsone

   

89

Dace Kalniņa

   

90

Rita Ģermane

   

91

Juris Zālītis

   

92

Guna Jirgensone

   

93

Zinta Medne

   

94

Guna Tazāne

   

95

Klāvs Paeglis

   

96

Digna Būmane

   

97

Inga Līce

   
 


Ierakstot savu kontakta informāciju, jūs apliecināt, ka tās ir aktuāla un mainoties kontakta informācijai biedru pienākums ir par to ziņot valdei. 

          Copyright © 2019, Izstrādātajs WebSoft.lv