pirmdiena, 18. marts, 2019
Biedrība Jūrkante
Smilšu iela – 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV4033, Latvija

Logo +371 29427095,
Logo dzintra@jurkante.lv
 
Par mums

2015. gada 12. februārī ievēltās valdes sastāvs

 

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Pārstāvētās iestādes vai privātpersonas nosaukums

Amats pārvaldes institūcijā, kas ir atbildīga par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu

LAP pasākuma ietvaros - norāde, ja pārstāv jauniešu, lauku sieviešu vai lauksaimnieku intereses RP pasākuma ietvaros - norāde, ja pārstāv zivsaimniecības nozari

Ir / nav

projektu vērtēšanas komisijas pārstāvis

I. Valsts vai pašvaldību iestāžu pārstāvji

1.

Dagnis Straubergs

Salacgrīvas novada dome

Valdes loceklis

 

2.

Artis Ārgalis

Skultes pagasta pārvalde

Valdes loceklis

 

3.

Gita Kārņupe

Pāles pagasta pārvalde

Valdes locekle

 

II. Privātpersonas

4.

Ilze Apeine

z/s Smēdes

Valdes locekle

Lauksaimnieku

5.

Vineta Kalniņa

Viļķene

Valdes locekle

Sieviešu organizāciJās intereses

6.

Brigita Skujiņa

Viļķene

Valdes locekle

Lauksaimnieku

7.

Juris Zālītis

z/s Lasīši

Valdes priekšsēdētājs

zivsaimniecība

8.

Aksels Roshofs

z/s Lasīši

Valdes loceklis

Zivsaimniecība

9.

Zinta Medne

Skulte

Valdes locekle

 

10.

Ilona Jēkabsone

SIA „LARUM”

Valdes locekle

Zivsaimniecība

11.

Edžus Zvīnis

Biedrība Kuivižu zvejnieku apvienība

Valdes loceklis

Zivsaimniecība

12.

Toms Bērziņš

Privātpersona

Valdes loceklis

Jāunietis

Zivsaimniecība

13.

Inese Koluškina

IK „J.A.N.K.I”

Valdes locekle

Zivsaimniecība

          Copyright © 2019, Izstrādātajs WebSoft.lv